Vedenie spoločnosti a organizačná schéma

Ing. Daniel OLEJŇÁK
konateľ - generálny riaditeľ

e-mail: daniel.olejnak@hshsv.sk

Ing. Michal HORŇÁK
konateľ - technický riaditeľ

e-mail: michal.hornak@hshsv.sk

Ing. Ľubomír HROŠ
konateľ - výrobný riaditeľ

e-mail: lubomir.hros@hshsv.sk

Ing. Ján KOVALÍK
konateľ - finančný riaditeľ

e-mail: jan.kovalik@hshsv.sk

TOP