O firme

HS HSV s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá vznikla 16. 1. 2001 ako priama pokračovateľka viac ako 50 ročnej tradície v stavebnej činnosti pri výstavbe významných priemyselných celkov na Slovensku.

Svoje pôsobenie zameriava spoločnosť nielen na výstavbu a rekonštrukcie priemyselných objektov a celkov, ale aj na realizáciu bytových, občianskych, vodohospodárskych a dopravných stavieb.

Okrem bohatých odborných skúseností zamestnancov získaných dlhoročným pôsobením v stavebnej výrobe, plnenia krátkych termínov výstavby, je prioritou spoločnosti kvalita výstupov pre svojich zákazníkov – investorov.

Spoločnosť má vybudovaný integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a EN ISO 45001:2018.

TOP