Nomenklatúra prác

V rámci našich služieb zabezpečujeme:

 • príprava realizácie stavieb
 • bežné zemné práce
 • dočasné zaisťovanie podzemných vedení
 • betonárske práce z prostého a železového betónu
 • debnenie tradičné a systémové všetkých druhov betónov. konštrukcií
 • pokladanie výstuže zo zvarovanej sieťoviny, KARI sietí a výstuže z prútov všetkých konštrukcií
 • murárske práce
 • omietkárske práce
 • priemyselné pancierové podlahy typu ARMOREX v rôznych konštrukčných hrúbkach a farebných úpravách
 • dlažby z kameňa, tehál, betónových kociek, panelov, špalíkov
 • realizácia drenáží a trativodov
 • montáž a demontáž lešenia
 • Izolácie proti vode a vlhkosti
 • Izolácie tepelné
 • Protipožiarne nátery a nástreky
 • Zateplenie obvodových stien, aj dodatočné
 • Izolácie akustické a protiotrasové
 • Zdravotno - technické inštalácie budov, vrátane zariaďovacích predmetov a rôznych systémov
 • Konštrukcie sklobetónové stien, priečok, okien
 • Konštrukcie tesárske
 • Montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií
 • Nátery a maľby všetkých druhov
 • Izolácie proti vode a vlhkosti
 • Izolácie tepelné
 • Protipožiarne nátery a nástreky
 • Zateplenie obvodových stien, aj dodatočné
 • Izolácie akustické a protiotrasové
 • Zdravotno - technické inštalácie budov, vrátane zariaďovacích predmetov a rôznych systémov
 • Konštrukcie sklobetónové stien, priečok, okien
 • Konštrukcie tesárske
 • Montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií
 • Nátery a maľby všetkých druhov

Montáž oceľových konštrukcií

Zateplenie obvodových stien, aj dodatočné

Hladenie betónových povrchov

Liate podlahy, znížené strechy

Pokládka oceľovej výstuže

Tesárske práce

Nádrže a jímky

Kryty pozemných komunikácií - parkoviská

TOP