HS HSV slovenská verzia    english version

HS HSV s. r o.,
Košice, Hroncova 2

Výber ukončených stavieb

Názov stavby RN v tis. EUR Objednávateľ
Odprášenie spekacích pásov SP č. 4 4418,24 Súkromný investor
Ekologizácia kalového hospodárstva ČOV VSŽ I. etapa strojné odvodnenie kalov 405,97 Súkromný investor
Parkovisko pre 210 áut Vstupný areál 416,95 Súkromný investor
Obnova blokov č. 5 a 6, EVO Vojany 8 200,36 Slovenské energetické strojárne, a.s., Tlmace
Riadenie šrotu SCRAP MANAGEMENT 564,96 Súkromný investor
Stavebné úpravy prevádzkovej budovy železničnej stanice Plešivec 404,73 Železnice SR, Bratislava
Železničná stanica Košice rekonštrukcia nástupišťa č.1 792,21 OM Servis, s.r.o., Košice
Kontinuálna žíhacia linka č. 2, Košice 7 447,62 Súkromný investor
Telekomunikačná budova Prešov stavebné úpravy 444,67 Slovenské telekomunikácie a.s.,Bratislava
Vláknitá linka kyslíkové bielenie, Celulózka Ružomberok 435,64 NEUSIEDLER SCP, a.s., Ružomberok
Rušňové depo a opravovňa vozňov, Košice 931,55 Železnice SR, Bratislava
Nová Dynamolinka č. 3 Výmena opláštenia stien v hale Studenej valcovne 523,07 Súkromný investor
Nová Dynamolinka č. 3 I. a II. etapa 3 463,02 Súkromný investor
Rekonštrukcia objektov na KS 01 vo Veľkých Kapušanoch 3 335,52 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Čerpacia stanica Veľké Raškovce rekonštrukcia 540,8 Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.,Banská Štavnica
Prístavba lôžkovej časti Psychiatrickej liečebne Plešivec 234,98 Psychiatrická liecebna Samuela Bluma, Plešivec
Hala pre starý jazyk Čierna n/Tisou II. a III. etapa 2 561,21 Železnice SR, Bratislava
Rozšírenie Poklopovej žihárne č. 3 1 380,23 Súkromný investor
Rekonštrukcia JIS Detskej fakultnej nemocnice, Košice 735,11 Detská fakultná nemocnica Košice
Rekonštrukcia budovy č. 22, Prešov 330,18 MO SR, Správa nehnutelného majetku a výstavby Košice
Oprava a rekonštrukcia AB Správy ciest, Košice 419,5 Slovenská správa ciest, Bratislava
Palivové hospodárstvo, Prešov 3 253,54 MO SR, Správa nehnutelného majetku a výstavby, Košice
Ekologické úpravy a rozšírenie areálu Belža 630,25 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
Ekologizácia odpadového hospodárstva DZ OC, Košice 355,27 Súkromný investor
Odprášenie oceliarne I., Košice 2 445,26 Inžinierske stavby, a.s. Košice
Opdrášenie odlievarní VP1, Košice 535,52 Súkromný investor
Kyslíkový aparát č.9 1 a 2 stavba, Košice 2 661,79 AIR LIQUIDE AGS GmbH, Nemecko
Letecké múzeum, Košice 788,92 Slovenské technické múzeum, Košice
Výstavba areálu HS HSV s.r.o. Košice 1 399,06 HS HSV s.r.o., Košice
Prestavba zimného štadióna HC Košice 17 627,03 Košická aréna, Obcianske združenie Košice
Rozšírenie zdrojov elektrickej energie, Košice 4 129,32 Siemens s. r. o,. Bratislava
Inkubátorový dom Moldava nad Bodvou 920,91 Mesto Moldava nad Bodvou
Prístavba a madstavba budovy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove 751,9 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Primárne odprášenie Oceliarne 2, Košice 1 501,89 Súkromný investor
Výroba oceľových kordov, Košice 481,15 Redaelli Sodetal Slovakia s.r.o., /Francúzsko / France
Rekonštrukcia a dostavba školy v areáli bývalých kasárni, Levoča 3 990,84 Stredná pedagogická škola, Levoca
Rekonštrukcia Neutralizačnej stanice Studenej valcovne, Košice 642,63 KÖRTE Környezettechnika zRt., Madarsko
KIKA Košice betonárske práce 617,47 HABAU Slovakia, spol. s r.o. Bratislava /Rakúsko/
"Bytový dom „Pálenica 2"" Tatranská Štrba" 1 931,39 Tarfex, s.r.o., Bratislava
Výstavba administratívnej budovy, Teplárenská 45,Košice 498,67 EZ ELEKTROSYSTÉMY Košice, s.r.o.
Zvýšenie kapacity skládky nie nebezpečného odpadu 345,65 Inžinierske stavby, a.s. Košice
Rekonštrukcia knižnice, Vstupný areál, Košice 1 062,70 Súkromný investor
Cesty a spevnené plochy pre Pozinkovaciu linku č. 3, Košice 1 147,78 Súkromný investor
"Rekonštrukcia betonárky B3-Šaca Mobilná betonárka B5-Strážske" 418,44 Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turna nad Bodvou
Rodinný dom na Gaštanovej ulici, Humenné 1 451,07 Súkromný investor
Košice, Krajské riaditeľstvo policajného zboru centrálne biopracovisko 271,17 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava