HS HSV slovenská verzia    english version

HS HSV s. r o.,
Košice, Hroncova 2

Nomenklatúra prác

1. Zabezpečujeme výstavbu investičných celkov formou VDS, alebo na kľúč.

2. Realizáciu prác HSV:

 • príprava realizácie stavieb
 • bežné zemné práce
 • dočasné zaisťovanie podzemných vedení
 • betonárske práce z prostého a železového betónu
 • debnenie tradičné a systémové všetkých druhov betónov. konštrukcií
 • pokladanie výstuže zo zvarovanej sieťoviny, KARI sietí a výstuže z prútov všetkých konštrukcií
 • murárske práce
 • omietkárske práce
 • priemyselné pancierové podlahy typu ARMOREX v rôznych konštrukčných hrúbkach a farebných úpravách
 • dlažby z kameňa, tehál, betónových kociek, panelov, špalíkov
 • realizácia drenáží a trativodov
 • montáž a demontáž lešenia

3. Nádrže a jímky z vodostavebných betónov.

4. Konštrukcie železobetónové monolitické.

5. Konštrukcie spevnených plôch rôznych konštrukcií a z rôznych materiálov.

6. Kryty pozemných komunikácií zo štrkov a kameniva, z krytov betónových dláždených, panelových. Kryty chodníkov, ciest a plôch zámkovou dlažbou na rôznych podkladoch.

7. Plochy a úprava území pre ekologické skládky.

8. Hydromeliorácie poľnohospodárske.

9. Vedenia potrubné diaľkové a prípojné kanalizačné a vodovodné z rôznych materiálov

10. Vedenia elektrické, kábelové - telesá kábelovodov všetkých druhov vrátane komôr.

11. Hrádzky a úpravy na malých tokoch, úpravy tokov a kanálov.

12. Realizáciu prác PSV:

 • Izolácie proti vode a vlhkosti
 • Izolácie tepelné
 • Protipožiarne nátery a nástreky
 • Zateplenie obvodových stien, aj dodatočné
 • Izolácie akustické a protiotrasové
 • Zdravotno - technické inštalácie budov, vrátane  zariaďovacích predmetov a rôznych systémov
 • Konštrukcie sklobetónové stien, priečok, okien
 • Konštrukcie tesárske
 • Montáž kovových stavebných doplnkových konštrukcií
 • Nátery a maľby všetkých druhov

13. Elektroinštalácie

 

Betonárske práce

 

Murárske práce