HS HSV slovenská verzia    english version

HS HSV s. r o.,
Košice, Hroncova 2

História

HS HSV s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá vznikla 16.01.2001 ako priama pokračovateľka viac ako 50 ročnej tradície v stavebnej činnosti pri výstavbe významných priemyselných celkov na Slovensku.

 

Svoje pôsobenie zameriava spoločnosť nielen na výstavbu a rekonštrukcie priemyselných objektov a celkov, ale aj na realizáciu bytových, občianskych, vodohospodárskych a dopravných stavieb.

 

Okrem bohatých odborných skúseností zamestnancov získaných dlhoročným pôsobením v stavebnej výrobe, plnenia krátkych termínov výstavby, je prioritou spoločnosti kvalita výstupov pre svojich zákazníkov – investorov. Spoločnosť má vybudovaný integrovaný systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.