slovenská verzia    english version

HS HSV s. r o.,
Košice, Hroncova 2

Vitajte na stránkach HS HSV s. r. o., Košice

HS HSV s.r.o. je stavebná spoločnosť, ktorá vznikla 16.01.2001 ako priama pokračovateľka viac ako 50 ročnej tradície v stavebnej činnosti pri výstavbe významných priemyselných celkov na Slovensku.
Svoje pôsobenie zameriava spoločnosť nielen na výstavbu a rekonštrukcie priemyselných objektov a celkov, ale aj na realizáciu bytových, občianskych, vodohospodárskych a dopravných stavieb.» viac O firme

HS HSV s.r.o. zabezpečuje
prípravu a realizáciu:

  • pozemných stavieb
  • inžinieskych stavieb
  • priemyselných stavieb
  • vodohospodárskych stavieb
formou dodávky na kľúč

HS HSV Ltd. provides
the preparation and construction of

  • civil constuctions
  • engineering constuctions
  • industrial constuctions
  • water constuctions
in a form of turn key delivery