slovenská verzia    english version

HS HSV s. r o.,
Košice, Hroncova 2

Fotodokumentácia referenčných stavieb

Rekonštrukcia Amfiteáter Košice
Rekonštrukcia Amfiteáter Košice
Dobrá adresa Garbiarska 14, bývanie v centre Košíc
Dobrá adresa Garbiarska 14, bývanie v centre Košíc
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia NsP Brezno
Komplexná rekonštrukcia a modernizácia NsP Brezno
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I.etapa) – odstránenie havarijného stavu v budove STM Košice a zabezpečenie objektu proti vzniku ďalších škôd
Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I.etapa) – odstránenie havarijného stavu v budove STM Košice a zabezpečenie objektu proti vzniku ďalších škôd
Bytový dom - Jesenná Košice
Bytový dom - Jesenná Košice
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE KOŠICE
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA HASIČSKEJ STANICE KOŠICE
REKONŠTRUKCIA REKREAČNEJ CHATY NA KURINCI
REKONŠTRUKCIA REKREAČNEJ CHATY NA KURINCI
Rekonštrukcie a modernizácie základných škôl: Svidník, Seňa, Veľká Ida, Soľ, Haniska
Rekonštrukcie a modernizácie základných škôl: Svidník, Seňa, Veľká Ida, Soľ, Haniska
REVITALIZÁCIE CENTIER OBCÍ: Chminianske Jakubovany, Košická Polianka
REVITALIZÁCIE CENTIER OBCÍ: Chminianske Jakubovany, Košická Polianka
PARKOVACÍ DOM, KOŠICE
PARKOVACÍ DOM, KOŠICE
TRÉNINGOVÁ HOKEJOVÁ HALA
TRÉNINGOVÁ HOKEJOVÁ HALA
BUSINESS CENTRUM KOŠICE II
BUSINESS CENTRUM KOŠICE II
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU, CENTRÁLNE BIOPRACOVISKO KOŠICE
KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU, CENTRÁLNE BIOPRACOVISKO KOŠICE
BYTOVÝ DOM "PÁLENICA 2", TATRANSKÁ ŠTRBA
BYTOVÝ DOM
VÝSTAVBA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY TEPLÁRENSKÁ 5, KOŚICE
VÝSTAVBA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY TEPLÁRENSKÁ 5, KOŚICE
STAVEBNÉ ÚPRAVY LINEÁRNEHO URÝCHĽOVAČA, FNsP A.REIMANA PREŠOV
STAVEBNÉ ÚPRAVY LINEÁRNEHO URÝCHĽOVAČA, FNsP A.REIMANA PREŠOV
STAVEBNÉ ÚPRAVY TRG - ANGIO, FNsP A.REIMANA PREŠOV
STAVEBNÉ ÚPRAVY TRG - ANGIO, FNsP A.REIMANA PREŠOV
VÝROBA OCEĽOVÝCH KORDOV
VÝROBA OCEĽOVÝCH KORDOV
REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA ŠKOLY V AREÁLI BÝVALÝCH KASÁRNÍ, LEVOČA
REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA ŠKOLY V AREÁLI BÝVALÝCH KASÁRNÍ, LEVOČA
PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V TREBIŠOVE
PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V TREBIŠOVE
INKUBÁTOROVÝ DOM MOLDAVA NAD BODVOU
INKUBÁTOROVÝ DOM MOLDAVA NAD BODVOU
LETECKÉ MÚZEUM KOŠICE
LETECKÉ MÚZEUM KOŠICE
VÝSTAVBA AREÁLU HS HSV s.r.o., KOŠICE
VÝSTAVBA  AREÁLU HS HSV s.r.o., KOŠICE
PRESTAVBA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA HC KOŠICE
PRESTAVBA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA HC KOŠICE
ROZŠÍRENIE ZDROJOV ELEKTRICKEJ ENERGIE, KOŠICE
ROZŠÍRENIE ZDROJOV ELEKTRICKEJ ENERGIE, KOŠICE
KYSLÍKOVÝ APARÁT Č. 9, 1. A 2. STAVBA, KOŠICE
KYSLÍKOVÝ APARÁT Č. 9, 1. A 2. STAVBA, KOŠICE
ODPRÁŠENIE OC I, KOŠICE
ODPRÁŠENIE OC I, KOŠICE
REKONŠTRUKCIA JEDNOTKY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICE KOŠICE
REKONŠTRUKCIA JEDNOTKY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI DETSKEJ FAKULTNEJ NEMOCNICE KOŠICE
PALIVOVÉ HOSPODÁRSTVO PREŠOV
PALIVOVÉ HOSPODÁRSTVO PREŠOV
ROZŠÍRENIE POKLOPOVEJ ŽÍHARNE Č.3
ROZŠÍRENIE POKLOPOVEJ ŽÍHARNE Č.3
NOVÁ DYNAMOLINKA Č. 3, I. A II. ETAPA + VÝMENA OPLÁŠTENIA V HALE SVa
NOVÁ DYNAMOLINKA Č. 3,  I. A II. ETAPA + VÝMENA OPLÁŠTENIA V HALE SVa
HALA PRE "STARÝ JAZYK" ČIERNA NAD TISOU, II. A III. ETAPA
HALA PRE
REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV NA KS 01 VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH
REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV NA KS 01 VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH
RUŠŇOVÉ DEPO A OPRAVOVŇA VOZŇOV, KOŠICE
RUŠŇOVÉ DEPO A OPRAVOVŇA VOZŇOV, KOŠICE
KONTINUÁLNA ŽÍHACIA LINKA Č. 2, I. a II. ETAPA, KOŠICE
KONTINUÁLNA ŽÍHACIA LINKA Č. 2, I. a II. ETAPA, KOŠICE
EKOLOGIZÁCIA KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA ČOV VSŽ - STROJNÉ ODVODNENIE KALOV
EKOLOGIZÁCIA KALOVÉHO HOSPODÁRSTVA ČOV VSŽ - STROJNÉ ODVODNENIE KALOV
OBNOVA BLOKOV č. 5 a 6 EVO VOJANY
OBNOVA BLOKOV č. 5 a 6 EVO VOJANY